Sivut

maanantai 9. huhtikuuta 2012

Luovuuden siemen


Jokaisessa meissä on on olemassa luovuuden siemen. Koimmepa itsemme luovaksi tai emme,luovuus on meidän sisällämme. Se on syntymälahjamme. 

Luovuus mielletään yleensä kyvyksi saada aikaan jotain uutta, kyvyksi löytää uusia mahdollisuuksia ja asioita. Luovuutta on uusien näkökulmien löytäminen tuttuihin asioihin. Uudet näkökulmat löytyvät monesti yhdistämällä asioita ennakkoluulottomasti.

Arkielämässä luovat kyvyt tulevat esiin mielikuvituksena, kokeiluna, keksimisenä ja tutkimisena. Luovuuden edellytyksiä ovat lapsenomaisuus, avoimuus ja vapaus.
Luovuuden esteenä voivat olla pelot, ennakkoluulot.Usein on esteenä ovat myös epäonnistumisen pelko ja liialliseen korkeatasoisuuteen tuijottaminen. 

Lapset ovat luonnostaan luovia. Lapsena luovuus on helppoa ja vallatonta. Tuolloin luomme helposti ja vaivattomasti aina uutta ja uusia piirustuksia ja leikkejä. Luovuus on kasvuiässä hyvin haavoittuvainen ja herkkä. Se saattaa kadota ja tukahtua matkalla aikuisuuteen. Meidän kykymme ilmaista itseämme jähmettyy, ja me kadotamme kosketuksemme todellisiin tunteisiimme ja itseemme.


Marjo Akkanen: Päällekkäisvalotus. Luovuus on uusien polkujen ja 
                          keksintöjen lötämistä.
                                                   
Tähän on monia syitä.
Arvostelu saattaa haavoittaa luovuuttamme silloin kun se on herkimmillään. Se saa sisäisen lapsemme vetäytymään piiloon. Meidät saatetaan opetetaan tekemään asioita tietyllä tavalla,
eikä luovuuttamme tai ainutlaatuisuuttamme kannusteta. Arvostelun pelko saattaa estää meitä edes yrittämästä. Täydellisyyden tavoittelu tekee luomisesta tuskallista ja vaikeaa. Mielikuvat luomisesta ja itseilmaisusta saattavat olla myös harhaanjohtavia.

Luomisen taito ja kosketus omaan itseemme voidaan kuitenkin aina löytää uudelleen. Voimme oppia avaamaan kaikki lukot sisältämme, antaa luovuuden taas virrata itsessämme ja näinollen tuoda elämäämme uutta valoa ja riemua. Tällöin pääsemme kosketuksiin jälleen syvimmän totuuden kanssa. Kuulemme jälleen sisällämme olevan lapsen äänen, joka kaipaa meiltä huomiota:nähdyksi ja kuulluksi tulemisen tunnetta. 

Kun heittäydymme virran vietäviksi ja avaamme sisimpämme luovalle toiminnalle se täyttää meidät alkuvoimaisella energiallaan. Ei ole väliä miten luovuuttasi ilmaiset. Luovuus voi olla mukana kaikessa toiminnassa. Tärkeintä on, että olet avoin sille, mikä etsii ilmaisua kauttasi. Me voimme ilmaista tunteitamme ja kaiken kauneutta niin monin eri tavoin. Kaikesta mitä teemme voi löytää aina uusia mahdollisuuksia. Voimme olla luovia kaikilla aloilla, jokaisessa hetkessä. Sinä voit kokea luomisen ilon elämäsi kaikissa tilanteissa ja kaikilla mahdollisilla tavoilla.    Luovuus on kuin siemen joka on puhjennut kukkaan.
Luovuudella on kiistaton vaikutus mielenterveyteemme.
Luovan toiminnan avulla voimme ennaltaehkäistä mielen kriisejä. 
Luovuuden avulla voimme ilmaista itseämme ja syvimpiä tunteitamme kaikilla mahdollisilla tavoilla. Luovan toiminnan avulla voimme saada jälleen yhteyden omaan itseemme.
                                

 lllll